Udmelding

Udmelding

Der er mange gode argumenter for at melde sig ud af folkekirken, hvis du ikke bruger kirken regelmæssigt. Du vil i løbet af dit liv betale omkring 130.000 kr. i kirkeskat, og hvis kirken ikke har stor værdi for dig, kan de penge være meget bedre givet ud. Ved at være medlem af folkekirken giver du også indirekte din støtte til at folkekirken hvert år modtager ca. 8 milliarder kroner fra staten og medlemmerne.

Med en udmelding af folkekirken, vil du kunne bruge de sparede penge på det, som har stor betydning for dig, og du vil samtidig være med til at skabe et Danmark med opdelt kirke og stat.

Kirkelig vielse og begravelse

Når det kommer til en udmelding af folkekirken, er der mange, der er bekymrede for, hvordan de er stillet i forhold til at blive gift og begravet.

Når man melder sig ud af folkekirken mister man retten til at blive kirkeligt viet, medmindre den anden part stadig er medlem af folkekirken. I det tilfælde kan I stadig blive kirkeligt viet. Der findes dog mange andre gode måder at blive viet på på en både smuk og højtidelig måde.

Når man melder sig ud af folkekirken vil man også miste retten til at få en kirkelig ceremoni til sin begravelse. Her vil begravelsen i stedet ske fra kapellet uden en præst, men du kan stadig blive begravet på en kirkegård. Hvis de pårørende har et ønske om det, vælger nogle præster dog alligevel at lave en kirkelig begravelse. Til din begravelse vil kirken stille et lokale og en ceremonimester til rådighed, men resten skal dine pårørende selv stå for.

Det har du fortsat ret til

Selvom du foretager en udmelding af folkekirken, vil du dog stadig have ret til en række ting. Du vil have ret til at komme i kirken, at få dine børn døbt og dine børns fødsler og navngivning registreret i kirkebogen. Nogle præster vil dog ikke lade et barn døbe, hvis de tvivler på forældrenes tro, men det er forskelligt fra præst til præst og forældre til forældre. Du har også stadig ret til at få dødsfald registreret i kirkebogen.

Vi har gjort det nemt og enkelt for dig at melde dig ud. Alt hvad du behøver at gøre er at udfylde formularen på forsiden og udfylde en meget kort og simpel formular.

Udmeldelsesformular:

  Navn

  Fornavn(e)

  Efternavn(e)

  Adresse

  Vejnavn, nummer og sal (præcis som det står på dit sundhedskort)

  Postnr.

  By


  CPR-nummer (DDMMÅÅ-XXXX)

  Fødeby (hvis du kender den)

  E-mail (vigtig du indtaster korrekt email)

  Telefon (ikke obligatorisk men kan ekspedere sagsbehandlingen)

  Jeg bekræfter hermed at jeg ønsker at udmelde mig af folkekirken