Dine oplysninger bliver sendt via en sikker krypteret SSL forbindelse.
Intet bliver lagret!

Navn

Fornavn(e)

Efternavn(e)

Adresse

Vejnavn, nummer og sal

Postnr.

By

CPR-nummer (DDMMÅÅ-XXXX)

Fødeby (hvis du kender den)

E-mail (vigtig du indtaster korrekt email)

Telefon (ikke obligatorisk men kan ekspidere sagsbehandlingen)

 Jeg bekræfter hermed at jeg ønsker at udmelde mig af folkekirken

Del nyheden med dit netværk


OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL


Det første du gør, er at finde dit sundhedskort frem og se, om det er nøjagtig sådan, du har tastet adresse og postnr (du kan udelade bynavn).

Hvis den stadig ikke bliver godkendt, så skriv til info@ateist.dk

For at hjælpe de mange medlemmer af folkekirken, der egentlig ikke ønsker at være det. For det at melde sig ud er nemlig en opgave lidt ligesom at registrere sig som bloddonor: Du vil gerne, men får bare ikke lige gjort.* Den følelse kender vi godt, og derfor har vi nu gjort det nemmere end nogensinde før at blive udmeldt.

Ateistisk Selskab ønsker en total adskillelse af kirke og stat i Danmark. Det mål arbejder vi for gennem politisk pres og offentlig debat – samt på denne måde: Ved at hjælpe mennesker med at melde sig ud af folkekirken.

*Og hvis du lige nu tænker: “Jeg skal da også have meldt mig til bloddonor-korpset!”. Så følg dette link:
https://bloddonor.dk/bliv-donor/tilmeld-dig/

Du mister retten til:
– at blive kirkeligt viet. Det er dog nok at en af parterne er medlem, så hvis du gifter dig med et folkekirkemedlem, er der ingen ballade.
– en kirkelig ceremoni i forbindelse med din begravelse. Du vil stadigvæk kunne blive begravet på kirkegården, men det vil ske fra kapellet i stedet for kirken og uden præstens medvirken. Dog kan præsterne af hensyn til evt. efterladte folkekirkemedlemmer vælge alligevel at tillade og medvirke i en kirkelig begravelse.
– sjælesorg og lignende service hos præsten.
– at stemme til menighedsrådsvalg samt selv at blive valgt til menighedsråd.

Du vil dog stadig have ret til:
– at komme i kirkerne
– at få dine børns fødsel og navngivning registreret i kirkebogen. Afhængig af hvor i landet, du bor, er det faktisk en pligt uanset, om du selv er medlem eller ej – og uanset om barnet skal døbes eller ej. Kirkekontoret underretter folkeregisteret, der udsteder personnummerbeviset.
– at få dit barn døbt (og dermed meldt ind i folkekirken). Præsterne kan dog nægte, hvis ikke de vurderer forældrenes tro til at være stærk nok. Ved dåben påtager forældrene sig nemlig at opdrage barnet i den kristne tro. Det er så op til præstens egen samvittighed, hvorvidt han finder dem tilstrækkeligt egnede til at barnet kan døbes.
– at få dødsfald registreret i kirkebogen. Det er faktisk en pligt uanset om du selv er medlem eller ej, og uanset om afdøde var medlem eller ej. Kirkekontoret underretter folkeregisteret.
– at søge oplysninger i kirkebogen vedrørende sig selv.

En lille smule. Folkekirken stiller et lokale (kirke) og en ceremonimester (præst) til din begravelse. Alt andet skal du eller dine efterladte selv sørge for. Hvis du ikke er medlem vil du stadigvæk kunne blive begravet på kirkegården, men det vil ske fra kapellet i stedet for kirken og uden præstens medvirken.

Uanset hvad skal du/dine efterladte bruge en bedemand til de fleste praktiske ting i forbindelse med begravelsen.

Prisen for et gravsted er normalt højere for ikke-medlemmer. Det afhænger af det lokale menighedsråd.

En udmeldelse skal vedlægges fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår medlemmet er født og døbt ifølge loven om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. Kan man ikke finde sin attest, kan man i stedet for oplyse sit CPR-nr. Den regel blev lavet i 2012.
Der er ikke et underskriftskrav i forhold til udmeldelse af folkekirken, og udmeldelse kan derfor som udgangspunkt også ske pr. e-mail.

Hvis der opstår tvivl om identiteten på personen, som ønsker at melde sig ud, har den kirkebogsførende sognepræst/kordegnen en almindelig forpligtelse til at sikre sig personens identitet. Dette gælder såvel ved skriftlig udmeldelse (ved brev eller ved mail), som ved udmeldelse i forbindelse med personligt fremmøde.

Kirkekontoret kan sikre, at udmeldelsen kommer fra den person, som den vedrører eksempelvis ved, at sende et brev til den pågældendes folkeregisteradresse, hvor man beder den pågældende om ved en fornyet henvendelse at bekræfte, at udmeldelsen kommer fra vedkommende selv.

“Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken” – nr 615 af 4. juni 2014:

Ophør af medlemskab af folkekirken

§ 6. Et medlem af folkekirken kan bringe sit medlemskab af folkekirken til ophør ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor medlemmet har bopæl, jf. lovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Har medlemmet bopæl i udlandet, skal anmeldelsen om udtræden sendes til sognepræsten i det sogn her i landet, hvor medlemmet senest havde bopæl.
Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 og 2 skal vedlægges fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår medlemmet er født og døbt. Attest om udmeldelsen sendes til det udmeldte medlem.

Kirkeministeriet har udtalt, at der således ikke er underskriftskrav i forhold til udmeldelse af folkekirken, og udmeldelse kan derfor som udgangspunkt også ske pr. e-mail, hvis de i bekendtgørelsen nævnte oplysninger er anført. Cpr-nummer er tilstrækkelig oplysning om hvor og hvornår et medlem er født og døbt.

Hvis du skal referere til denne paragraf, eller ønsker at læse den, kan du finde hele bekendtgørelsen her.

Jeps. Folkekirken er som oftest klar til at lukke dig tilbage i biksen igen.
Hvis du har betalt kirkeskat, f.eks. uden overhovedet at være døbt og/eller medlem af folkekirken, så kan du få penge tilbage fra Skat.
Tidligere var forældelsesfristen op til 20 år, men pr. 1. januar 2011 er den sat ned til 10 år.
Du skriver en mail til info@ateist.dk og oplyser os om, hvad der er sagt og skrevet, så tager vi en snak med dit kirkekontor.
I så fald skal du bruge den sidste adresse, du havde i Danmark.
Med en udmeldelse af folkekirken kan du være med til at tage det første skridt i retningen mod opdeling af kirke og stat i Danmark, samt at være med til at begrænse den store økonomiske støtte til folkekirken.


VORES ADRESSE

Udmeldelse.dk v. Ateistisk Selskab
Skærbækvej 68
2610 Rødovre

RING TIL OS

71 74 77 75

TELEFONTIDER

Hverdage: 9.00-17.00
Weekend: 10.00-17.00SEND EN MAIL